Důležité pro dlouhou životnost pneumatik je také jejich správné skladování.
Pláště stárnou ve vlhku, v teple a při kontaktu s přímým sluncem. Více jim vyhovuje chlad, sucho a tma.
Samotné pneumatiky skladujte pouze ve svislé poloze (postavené vedle sebe).
Pneumatiky nazuté na discích skladujte pouze naskládané na sobě (do tvaru komínu).
Pneumatiky nikdy nestavějte na hranu, to by mohlo způsobit jejich následnou nestabilitu.
Pro skladování doporučujeme tmavé prostory bez přímého slunečního záření.